Genel İşletme Ara Sınav Deneme Soruları

AÖF Çıkmış Soruları İndirmek için Tıklayınız

AÖF genel işletme ara sınav soruları deneme testi. Açıköğretim 1.sınıf genel işletme ara sınav deneme soruları ve cevapları testini çözebilirsiniz. Aöf sınav soruları kapsamında sizlere yardımcı olacak bir kaynaktır. Aöf çıkmış sorular benzeridir.

Genel İşletme Ara Sınav Deneme Soruları

1-) Değişik iş kollarından en az beş sendikanın bir araya gelmesiyle meydana getirilen tüzel kişiliğe sahip üst kuruluşlara ne ad verilir?

A) Federasyon
B) Toplu sendika
C) Konfederasyon
D) Birlik
E) Meslek sendikası

2-) Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi anlayışından, insan kaynakları yönetimi anlayışına geçilmesinde etken olan faktörlerden biri değildir?

A) Ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi
B) Yetişkin insan gücünün artması
C) Sendikacılığın gelişmesi
D) Çalışma koşullarını belirleyen yasaların yürürlüğe girmesi
E) Şirketlerin birleşmesi ve tekel piyasaların oluşması

3-) Pazarlama bölümü, başka bölümlerde kullanılacak pazarlamayı ilgilendiren formların ne gibi bilgiler içermesi gerektiğini belirlerken ve bu bölümlerde çalışanların buna uymalarını isterken hangi tür yetki kullanır?

A) Kurmay yetki
B) Zaruri yetki
C) Emir komuta yetkisi
D) Danışmanlık yetkisi
E) İşlevsel yetki

4-) Seçilen ve işe yerleştirilen kişilerin gerçekten başarılı olup olmadıklarını tespit eden insan kaynakları işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş tanımı
B) İş analizi
C) İş gören değerlemesi
D) Toplu pazarlık
E) İşgücü planlaması

5-)Aşağıdakilerden hangisi endüstri işletmeleri kapsamında yer alır?

A) Taşıma ve iletişim sektöründe çalışan işletmeler
B) Eğlence hizmeti veren işletmeler
C) Fabrikasyon sistemini uygulayan işletmeler
D) Toptancılık ve perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
E) Sigorta ve finansman hizmeti veren işletmeler

6-)Çimento ve şeker üreten işletmeler, genellikle hangi kuruluş yeri etkenine önem verirler?

A) Enerji ve yakıt
B) Hammadde
C) Artıkların atılması
D) Pazara yakınlık
E) Ulaştırma

7-) Aşağıdaki gereksinmelerden hangisi bireyin ait olma, bir arada bulunduğu kişiler tarafından kabul görme isteği ile ilgilidir?

A) Sosyal gereksinmeler
B) Güvenlik gereksinimi
C) Temel fizyolojik gereksinmeler
D) Saygınlık gereksinimi
E) Kendini gerçekleştirme gereksinimi

8-) Aşağıdakilerden hangisi planlama süreci içinde yer almaz?

A) Koşulların irdelenmesi
B) Örgütsel amaçların belirlenmesi
C) Alternatiflerin geliştirilmesi
D) Gerçekleşen sonuçların ölçülmesi
E) Planların eyleme geçirilmesi

9-) Karar verme sürecine yol gösteren genel açıklamaları kapsayan plan türüne ne ad verilir?

A) Politika
B) Kural
C) Proje
D) Program
E) Genyöntem

10-) İşletme stratejisinin kısımlara ayrılarak uygulanmasını gerekli kılan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stratejik planlar
B) Eylemsel planlar
C) Taktik planlar
D) Sürekli planlar
E) Tek kullanımlı planlar

11-) Mal ve hizmet üretiminde kullanılacak yöntemleri belirleyen üretim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girişimci
B) Teknoloji
C) Doğal kaynaklar
D) Sermaye
E) Emek

12-) Büyük yerleşim merkezlerinin çevresinde, orta ve büyük çaplı işletmelerin düzenli ve planlı olarak bir araya toplandığı bölgelere ne ad verilir?

A) Sanayi alanları
B) Endüstriyel bölgeler
C) Küçük sanayi sitesi
D) İşletme toplulukları
E) Organize sanayi bölgesi

13-) Belirli bir işbirliği ve ilişki sistemi içinde bir araya gelen insanların, ortak amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetlerin düzenlenmesi sürecine ne ad verilir?

A) Muhasebe
B) Üretim
C) Pazarlama
D) Personel
E) Yönetim

14-) Üretim sonucu elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir?

A) Ekonomik etkenlik
B) Kârlılık
C) Teknik etkenlik
D) Verimlilik
E) Ekonomiklik

15-) İşletmelerin bağımsız birimler oluştururken hedefledikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organizasyon şeması oluşturmak
B) Personel disiplinini sağlamak
C) Pazar payını artırmak
D) Motivasyonu artırmak
E) Uzmanlaşma sağlamak

16-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dış çevresinde yer alır?

A) Personel
B) Sermaye sahipleri
C) Çalışanlar
D) Yöneticiler
E) Tüketiciler

17-) İşletmelerde en yüksek oranda görülen etik dışı davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sahtecilik
B) Hediye ve rüşvet verme
C) İşten atma
D) Sözleşmelerde hile
E) Fiyat hileleri

18-) Talep ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) insanların gereksinmelerini gidermek yönünde davranışta bulunması talebi doğurur.
B) Talep ve arz, gereksinmelerin giderilmesi için, tüketici ve üreticilerin bir araya geldiği ekonomik bir davranıştır.
C) Gelir düzeyi yetersiz bir kişinin arabaya karşı gereksinmesi ve ödeme isteği, ödeme gücü olmadıkça bir anlam taşımaz.
D) Ödeme gücü ve ödeme isteği olan bir kişi, araba gereksinmesi duymuyorsa talep oluşmaz.
E) Bir arabaya karşı varlıklı bir kişinin duyduğu gereksinme ve yeterli ödeme gücü, o kişinin bu konuda ödeme isteği olmasa da talebi oluşturur.

19-) Aşağıdakilerden hangisi işletmede insan kaynakları bölümünün çözmesi gereken sorunlar arasında yer almaz?

A) işgörenlerin tatminsizliği ve moralsizliği
B) Tüketici ihtiyaçlarının olumsuz değişimi
C) iş kazaları ve meslek hastalıkları
D) işten ayrılma oranının yüksekliği
E) Devamsızlık oranının yüksekliği

20-) Mal ve hizmet üretiminde kullanılacak yöntemleri belirleyen üretim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girişimci
B) Teknoloji
C) Doğal kaynaklar
D) Sermaye
E) Emek

Cevaplar

1c 2e 3e 4c 5c 6a 7a 8d 9a 10c 11b 12e 13e 14d 15e 16e 17b 18e 19b 20b

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar