Yerel Yönetimler Mevzuatı Belediye Kanunu Ders Özeti ve Deneme Sınavı

AÖF Öğrenci Girişi Yapmak için Tıklayınız

AÖF Yerel Yönetimler Önlisans Programı Yerel Yönetimler Mevzuatı Belediye Kanunu Ders Özeti ve Deneme Sınavı

Büyükşehir belediyesi; en az üç ilçe belediyesini kapsa­yan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisidir. Büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için en az 750.000 nüfusun bulunması gerekmektedir.

Büyükşehir belediyesinin organları; büyükşehir beledi­ye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşe­hir belediye başkanıdır.

Büyükşehir belediyesinin başlıca gelirleri; genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ilçe belediye­lerine verilen paylardan Bakanlar Kurulu tarafından be­lirlenecek oranlar içinde ayrılarak İller Bankası tarafın­dan gönderilecek pay ile büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat topla­mı üzerinden büyükşehir belediyesine yatırılacak % 5 paydır.

Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya de­ğiştirilerek kabul edilir. Büyükşehir ve ilçe belediye büt­çeleri, büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı dö­neminde ve birlikte görüşülerek karara bağlanır ve tek bütçe hâlinde bastırılır.

1.Büyükşehir belediyesi en az kaç ilçe be­lediyesini kapsamalıdır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

2. Büyükşehir belediye sınırları içinde yer alan belediye aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) İlçe belediyesi

B) Olağan belediye

C) Anakent belediyesi

D) Geçici belediye

E) Özel belediye

3.İl belediyelerinin büyükşehir belediyele­rine dönüştürülebilmeleri için toplam nü­fuslarının en az kaç olması gerekmektedir?

A) 750.000

B) 800.000

C) 900.000

D) 1.000.000

E) 5.000.000

4. Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediye­lerinin görev ve yetkilerinden biridir?

A) Stratejik planı hazırlamak

B) Yıllık hedefleri belirlemek

C) Yatırım programlarını hazırlamak

D) Biiyükşehir belediye bütçesini hazırlamak

E) Eğlence yerlerini ruhsatlandırmak

5. Büyükşehir belediye meclisinin dönembaşı toplantısı hangi ay yapılır?

A) Eylül

B) Kasım

C) Aralık

D) Ocak

E) Mart

6. Büyükşehir belediye başkanı meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine kaç gün içerisinde idari yargıya başvurabilir?

A) 3

B) 5

C) 10

D) 15

E) 30

7. Büyükşehir belediye meclisinin kurdu­ğu ihtisas komisyonları en çok kaç kişi­den oluşabilir?

A) 5

B) 7

C) 9

D) 12

E) 15

8. Aşağıdakilerden hangisi kurulması zorunlu ihtisas komisyonlarından biri değildir?

A) Sanayi komisyonu

B) İmar ve bayındırlık komisyonu

C) Çevre ve sağlık komisyonu

D) Plan ve bütçe komisyonu

E) Ulaşım komisyonu

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar