Yerel Yönetimler Mevzuatı-İl Özel İdaresi Kanunu Ders Özeti ve Sorular

AÖF Öğrenci Girişi Yapmak için Tıklayınız

İl özel idaresi; il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir.

il özel idaresi; sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

il özel idaresinin organları; il genel meclisi, il encümeni ve validir. Vali; il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı başında il encümenine sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce il genel meclisine sunar, il genel meclisi bütçe tasarısını yıl başından önce aynen veya değiştirerek kabul eder.

Aşağıdakilerden hangisi İl özel İdaresinin organlarından biridir?

1. Vali
2. Belediye başkanı
3. Belediye meclisi
4. Belediye encümeni
5. Muhtar

İl özel idaresinin seçimle işbaşına gelen organı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Vali
2. İl genel meclisi
3. İl encümeni
4. İl özel idare genel sekreteri
5. İl özel idare müdürü

İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Vali
2. İl encümeni
3. İl genel meclisi
4. İl özel idare müdürü
5. İl özel idare genel sekreteri

Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin il sınırları içerisinde yapmakla görevli olduğu hizmetlerden biri değildir?

1. İlin çevre düzeni planını yapma
2. Toplu taşıma hizmetlerini gerçekleştirmek
3. Erozyonu önlemek
4. Sosyal hizmetler ve yardımlar gerçekleştirmek
5. Yoksullara mikro kredi vermek

Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin giderlerinden biri değildir?

1. Personele ödenen maaş
2. Alt yapı, onarım ve bakım giderleri
3. İtfaiye hizmetleri için yapılacak giderler
4. Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri
5. Doğal afet giderleri

İstanbul ve Kocaeli illeri dışında köye yönelik hizmetleri aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?

1. İl özel idareleri
2. Köy hizmetleri genel müdürlüğü
3. Belediye
4. Büyükşehir belediyesi
5. iller bankası

14) Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı hangi ayın başında il encümenine sunulur?

1. Ekim
2. Kasım
3. Aralık
4. Ocak
5. Eylül

İl özel idaresi bütçesinin kesin hesabı il genel meclisinin hangi aydaki toplantısında görüşülerek karara bağlanır?

A) Mart
B) Nisan
C) Mayıs
D) Haziran
E) Temmuz

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar