AÖF yaz okulu var mı?

Yaz Okulu açılan birimlerden ders alacak Anadolu Üniversitesi öğrencisi ile diğer
yükseköğretim kurumları öğrencilerinin ders seçim işlemleri ve kayıt onayları aşağıda belirtilen şekilde yapılacak olup Yaz Okulu kayıt tarihleri;

• Önlisans/Lisans/Lisansüstü öğrencileri için Haziran 2017’dir.
Yaz Okulunda Alınabilecek AKTS Kredi Sınırı;
• Lisans ve Önlisans öğrencileri için 20 AKTS,
• Yaz Okulu sonunda “Mezun” durumundaki Lisans ve Önlisans öğrencileri için 25 AKTS,
• Lisansüstü öğrencileri için 30 AKTS’dir.
Hem Anadolu Üniversitesinden hem de diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencinin AKTS kredi toplamlarının yukarıda belirtilen sınırlar içinde kalmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ders Transferi

Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından ders alan öğrencilerin notları,
“Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 16 ıncı maddesi göz önünde bulundurularak birimler tarafından transfer edilir.
Yaz Okulu kayıt işlem basamakları aşağıdaki gibidir.

• Öğrenci, https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ linkinden
Örgün Web İşlemleri altındaki “Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS)
(https://anasis.anadolu.edu.tr)” linkine tıklayarak uygulamayı başlatacaktır.
• Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin
açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.
• Öğrenci, derslerini seçtikten sonra onay vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.’yi) kontrol ettikten sonra kayıt onayını verecektir.
“ÖZELLİKLE DİKKAT EDİNİZ !” Kayıt onayı verilen ders/dersler için sistemde daha
sonra değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.
• Öğrenci, seçmiş olduğu ders/derslerin saatine göre hesaplanan Yaz Okulu için ödenmesi gereken öğrenim ücretini görebilecek ve Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numarasını, adını ve soyadını belirterek veya yine aynı bankanın İnternet bankacılığı ve bankomatları aracılığıyla ödeyebilecektir (Öğrenci bilgisayarda gördüğü tutarın tamamını ödemek zorundadır. Aksi takdirde kayıt onayı verilmeyecektir.).
• Ödemesini yapan öğrencinin yaz okulu kayıt onayı (seçilen ders/dersler için hesaplanan tutar ile banka ödemeleri karşılaştırılarak eşit olması hâlinde) sistemden otomatik olarak verilecektir.
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenler, malüller ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş olanların çocuklarından, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmayacaktır.
Öğrencilerin ders seçim işlemine ilişkin “DİKKAT etmesi gereken konular ve yapılması gereken işlemler”
• Öğrenci, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alıyorsa “yerine” işlemini mutlaka yapacaktır.
• Ayrıca zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki başka bir ders alınmak isteniyorsa
sistemde “yerine” işlemi yapılamayacaktır. Öğrencinin, farklı kodda seçmiş olduğu
ders/dersleri gösteren belge ve bir dilekçeyle birlikte ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe
onaylattırmak üzere yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Dekanlık/Müdürlük uygun görmediği takdirde onay verilemeyeceğinden, bu öğrencinin onay almadan banka ödemesini yapmaması gerekir. Aksi takdirde kayıtlar bittikten sonra “yerine” işlemi yapılması mümkün olmayacaktır.

• “Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”nin 8 inci maddesi beşinci fıkrası
gereğince Yaz Okulunda dersler başladıktan sonra, ders ekle/sil/çekilme işlemleri
yapılamayacaktır. Ancak kayıtlar bittikten sonra ilgili Dekanlığın/Müdürlüğün kabul
edebileceği haklı ve geçerli bir nedenle hatalı kayıt düzeltilebilir. Bunun için öğrencinin bir dilekçeyle birlikte kayıtları takip eden ilk işgününde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe başvuruda bulunması gerekir.
• Yaz Okulundan ders alacak Devlet Burslusu öğrencilerden kayıt anında “Yaz Okulu
Öğrenim Ücreti” tutarı tahsil edilmeyecektir. Bu öğrenciler ders seçim işlemini
tamamladıktan sonra ilgili birimin “Öğrenci İşleri”nde kayıt onayını yaptırmaları
gerekmektedir. Diğer üniversitelerden gelerek Anadolu Üniversitesinden ders almak isteyen öğrencilerde “DİKKAT edilecek işlemler ve gerekli belgeler”
• Öğrenci hangi birimden ders alacaksa, o birime gidip kaydını yaptıracaktır. İlgili birim tarafından öğrencinin Üniversite, Fakülte, T.C. kimlik numarası ve adı‒soyadı bilgileri “Yaz Okulu Kurum Dışı Öğrencileri” biriminden bilişim sistemine aktarılacaktır. “Öğrenci E-mail” alanına, öğrencinin T.C. kimlik numarası girilecektir. Öğrencinin kaydını yapan birim “Öğrenci Kimlik Bilgileri Ekranında” açıklama alanına kendi Fakülte/Yüksekokul adını girecektir.
• Diğer yükseköğretim kurumlarından gelerek Anadolu Üniversitesinden Yaz Okulunda ders almak isteyen yabancı uyruklu öğrencinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi üzerinden verilen “yabancı uyruklu kimlik numarası” ile kaydı yapılacaktır.
• Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrenci için “Birime Göre Öğrenci Kimlik Bilgileri” girilirken, “Diğer” sayfasında bulunan “Alabileceği En Fazla Ders Kredisi” alanına yukarıda belirtilen ECTS kredileri göz önüne alınarak giriş yapılacaktır. Kayıt işlemleri için;
• Nüfus cüzdanı sureti (Orijinal nüfus cüzdanının ibrazı hâlinde fotokopisinin alınması
“Yeterli” olacaktır.)
• Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci Kimlik Kartı fotokopisi
• 2 adet fotoğraf
• İlgili birimden, Anadolu Üniversitesinden ders alabilir yazısı veya Yönetim Kurulu Kararı gerekmektedir.
• Adına kimlik kartı düzenleneceğinden kurum dışından kayıt yaptıracak öğrenciden 10 TL kimlik kartı ücreti alınacaktır (Kimlik kartı ücreti, Vakıflar Bankası 00158007295905871 no’lu bankomat hesabına yatırılacak ve dekontun bir örneği kayıt yaptırılan birime teslim edilecektir. Aksi takdirde öğrencinin kampüse girişi mümkün olamayacaktır.).
• Kaydı yapılan öğrenci aynı anda birden fazla birimden ders alabilir. Öğrencinin kimlik bilgilerine ilişkin ilk kayıt, bir birim tarafından yapıldıktan sonra diğer birim öğrencinin T.C. kimlik numarasını bilişim sistemine aktardığında, daha önce başka bir birime kayıt yaptırdığını görebilecektir.
• Başka bir yükseköğretim kurumundan gelen öğrenciye, ANASİS’e girmek için Örgün Hesap programında birim “Öğrenci İşleri” tarafından hesap oluşturulacaktır. Öğrenci kullanıcı kodu ve şifre ile ANASİS uygulamasına giriş yapabilecektir. Öğrencinin ders seçimleri ile ilgili işlemler, Anadolu Üniversitesine kayıtlı öğrencinin işlemi gibi yapılacaktır (Banka ödemesini yapan öğrencinin Yaz Okulu kayıt onayı sistemden otomatik olarak verilecektir.).
• Yaz Okulu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hâllerde “Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.
• Her türlü itiraz ve başvuruların ilgili “Öğrenci İşleri Birimi”ne yazılı olarak yapılması,
Yaz Okulu ders ücretleri ve kimlik kartları için bankaya yatırılan dekontların saklanması gerekmektedir.

Açıköğretim Fakültesi Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar