AÖF Muafiyet Hakkı Verildi / AÖF Muafiyet Dersleri Belli Oldu

AÖF Muafiyet Yönetmeliği,AÖF Muafiyet 2018-2019,AÖF Muafiyet Dilekçesi,AÖF Muafiyet Dersleri,AÖF Öğrencilerine Muafiyet Hakkı,AÖF Muaf Olunan Dersler,AÖF Muaflık,AÖF Ders Muaf,AÖF Muafiyet Sınavı...

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
(2018-2019 ÖĞRETİM YILINDA ÖSYS YENİ KAYIT, EK YERLEŞTİRME VE İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA KAYIT
YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN)

1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt yaptıracağınız programda Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri
için ilgili kayıt tarihleri arasında muafiyet başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu derslerin dışında yapacağınız
başvurular kabul edilmeyecektir. Yapılan muafiyet işlemi MU harf notu ile gösterilir.

2. Herhangi bir yükseköğretim programında kaydınız yoksa/lise mezuniyetiniz varsa muafiyet başvurusunda
bulunamazsınız. Ancak bir yükseköğretim programından mezunsanız ya da bir yükseköğretim
programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başardıysanız muafiyet başvurusunda bulunabilirsiniz.

3. Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler (Meslek Yüksek Okulundan ya da bir önlisans
programından mezun olup kayıt yaptıran), yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin
muafiyet için başvurmasına gerek yoktur.

4. Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı programlar arasında yapılan intibakların
dışında muafiyet talebinde bulunamaz.

5. Muafiyet işlemlerinizin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için İnternet Kayıt Başvurusunda muafiyet
adımındaki açıklamaları dikkatli bir şekilde okuduktan sonra, internet başvurunuzu eksiksiz bir şekilde,
bizzat yerine getirmeniz gerekmektedir. İnternet başvurusundaki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.

6. Muafiyet taleplerinin değerlendirilmesi sırasında size ulaşılması gerekebileceğinden sistemdeki telefon
numaranız mutlaka güncel olmalıdır.

7. Muafiyet Talep Arayüzünde muafiyet listenizde yer alan dersler (Güz ve Bahar Dönemi dersleriniz) için
muafiyet başvurusunda bulunabilirsiniz.
Bir yükseköğretim programından;
a. Mezun iseniz yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
b. Kayıtlı/kaydınız silinmiş/lisans programından kaydınızı sildirerek önlisans diploması almış iseniz
yukarıda adı geçen alıp başarılı olduğunuz derslerden
muafiyet talebinde bulunabilirsiniz.
Muafiyet başvurusunda bulunurken bu açıklamaya göre Muafiyet Talep Arayüzünde muafiyet listenizde
bulunan dersleri işaretlemeniz gerekmektedir. İşaretleme yapmadığınız ya da başarılı olmadığınız dersler
için yaptığınız başvurular kabul edilmeyecektir.

8. Bir yükseköğretim programından mezun kaydınız varsa sadece mezun kaydınızı girmeniz yeterlidir. Birden
fazla yükseköğretim programında kaydınız varsa internet başvurusunda bu kayıtlarınızı seçebilir, bu
kayıtlarınıza ait belgelerle muafiyet başvurusunda bulunabilirsiniz.

9. Muafiyet başvurusunda gerekli olan belgeler, ilan edilen duyuruda yayımlanmaktadır. Bu duyuruya göre
başvurunuzu gerçekleştiriniz.

10. İnternet Kayıt Başvurusunda yer alan kayıt numarasındaki muafiyet talebine göre muafiyet işlemleri
yapılacaktır. Birden fazla İnternet Kayıt Başvurusu yapmanız halinde; hangi kayıt numarasıyla kayıt
yaptırdıysanız o kayıt numarasındaki talebinize göre muafiyet işlemi yapılacaktır. Kayıt yaptırdıktan
sonra muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

11. İnternet Başvurusunu tamamladıktan sonra (istenen) Muafiyet İşlemleri için gerekli belge/belgelerinizi
ilgili kayıt tarihleri arasında kendiniz ya da herhangi bir yakınınız aracılığıyla herhangi bir AÖF bürosuna
teslim ediniz.

12. Muafiyet işlemleri için gerekli belgeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalara dikkat ediniz.
a. Elektronik imzalı belgeler, AÖF bürosu tarafından doğrulandıktan sonra kabul edilmektedir.
b. Hologramlı belgeler kabul edilmektedir.
c. Yabancı Dil hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı belgeleri/yazıları kabul
edilmektedir.
d. Mezuniyet durumunu gösteren “İlgili Makama” belgesi ile başvuran mezun öğrencilerin bu belgeleri,
“Geçici Mezuniyet Belgesi” olarak kabul edilmektedir.
e. Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrenci, muafiyet talep edebilir. Bu
öğrencinin muafiyet işlemleri, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile yapılır.
f. Mezun öğrencilerin Transkript (Not Durum Belgesi) ile başvurması halinde sadece başarılı derslere
muafiyet işlemi yapılacaktır. Transkript, mezuniyet belgesi olarak kabul edilmemektedir.
g. Bir yükseköğretim programı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı belgeler kabul edilmektedir. Ancak iş yeri
vb. kurumlardan onaylı belgeler kabul edilmemektedir.
h. Muafiyet Talep Formu ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
i. Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri kabul
edilmektedir. Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir.
j. Öğrenci, gerekli belgelerden birini daha önce AÖF kayıtlarında/muafiyet işlemlerinde vermiş olsa
dahi ilgili muafiyet başvurusunun tamamlanması için öğrencinin gerekli belgesi ile birlikte mutlaka
AÖF bürosuna başvurması gerekmektedir.

13. Transkript ile başvuruda bulunduysanız muafiyet başvurunuz aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirilir.
a. Transkript hangi üniversiteye ait ise Muafiyet İnternet Başvurusunda o üniversite seçilmiş olmalıdır.
b. Bir dersten alınan en son not geçerlidir.
c. İnternet başvurusunda seçilen (işaretleme yapılan) dersler için muafiyet değerlendirilmesi
yapılacaktır.
d. Muafiyet işlemleri yapılırken transkriptteki Genel Not Ortalamasına bakılmaz.
e. Muafiyet için verilen transkriptte farklı bir yabancı dil dersi yer alıyorsa, verilen belgelerdeki bilgilere
göre muafiyet işlemi yapılır.
f. Bazı üniversitelerin transkriptlerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) TÜRK DİLİ olarak yer almaktadır.
Transkriptte bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama var ise hem TÜRK
DİLİ I hem TÜRK DİLİ II derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yok ise,
o ders verilen transkriptte hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse
muafiyet işlemi yapılmaktadır. (Transkriptte Güz ve Bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yok ise; tek
dönemler Güz Dönemi, çift dönemler Bahar Dönemi olarak kabul edilmektedir.)
Bu nedenle, yıllık sistemde aldığınız bir dersten muafiyet talep ediyorsanız mutlaka o dersin yıllık
sistemde aldığınızı belgelendiren bir yazı/belge ile başvurmanız gerekmektedir.

14. Cep telefonu vb. mobil cihazlardan başvuru yapıyorsanız yaptığınız başvurunun doğruluğundan emin
olunuz.

15. AÖF Bürosuna muafiyet işlemleri için gerekli belgeleri teslim etmeniz yeterlidir. Eksik belge ya da taahhüt
ile başvuru alınmayacaktır. İnternet Kayıt Başvuru adımlarındaki Bilgi Dökümü sayfası, bilgi amaçlıdır.

16. Muafiyet başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin muafiyet sonucu, başvurular bittikten sonra 45
(kırkbeş) işgünü içerisinde açıklanacaktır.

17. Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra, 5 (beş) işgünü itiraz süreniz vardır. İnternet başvurusunda
seçtiğiniz (işaretlediğiniz) derslerin açıklanan muafiyet sonucuna itirazınız var ise bu süre içinde AÖF
bürosuna başvurarak, İtiraz Formunu doldurunuz. Durumunuza göre itiraz süresi içinde bir transkript,
üniversiteniz yönetmeliği, resmi yazı vb. belge teslim etmeniz gerekebilir. Bu nedenle formu eksiksiz
doldurunuz, bu belgeleri form ile birlikte AÖF bürosuna veriniz. İtirazınızın sonucunu, Öğrenci Sayfanızda
Akademik Durum linkinden takip edebilirsiniz. İtiraz ettiğiniz derslere muafiyet yapılması halinde, bu
dersler MU notuyla gösterilecektir. Tarafınıza ayrıca yazılı bir cevap verilmeyecektir. İtiraz süresinden
sonra yapılan muafiyet itirazları ve muafiyet başvuruları kabul edilmeyecektir.

18. Fakültemizde ilk kez alacağınız bir derse yapılan muafiyet işlemi, Genel Not Ortalamasını etkilemez.

19. Muafiyet talebinde bulunacak tüm öğrencilerin (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakültelerinde daha önce bir kaydı olanlar dahil) internet kayıt başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili
adımları eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir.

20. Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı olduğu
programdaki dersler için muafiyet talep eden öğrencinin geçmiş kaydındaki T.C. kimlik veya öğrenci
numarasının kayıt yaptıracağı programdaki ile aynı olması gerekir. T.C. kimlik veya öğrenci numarası
aynı olan öğrenciden ders transferi ve/veya muafiyet başvurusunda ayrıca belge istenmez.
Muafiyet talebini tamamlayan öğrenci, ilgili duyuruyu ve yukarıdaki açıklamaları kabul etmiş sayılır.

Yorumlar

ders muafiyeti hk.

AÖF.işletme yönetimi ön lisans mezunuyum İşletme lisansa devam etmem durumunda hangi derslerden muaf oluyorum.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar