AÖF Dönem Öğretim Gideri Ne Kadar?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde kayıt yeniletecek öğrenciler yukarıda adı geçen Bakanlar Kurulu Kararının 1/3. maddesi gere- ğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen “Dönem Öğretim Giderini (DÖG)” ödeyeceklerdir. Uzaktan eği- tim programlarına kayıt yenileten öğrenciler “Dönem Öğretim Gideri”ni ödemeyeceklerdir.

 Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölüm/programlarına kayıt yeniletecek öğ- rencilerin (İngilizce Öğretmenliği Lisans Bölümü hariç) ödeyeceği; DÖG = 150 + [(A-X)/(30-X)] x 55 formülüne göre hesaplanacaktır.

A : Öğrencinin Aldığı Derslerin Toplam Kredisi X : Programdaki Minimum Ders Kredisi  Uygulama dersi bulunan bö- lüm/programlara kayıt yeniletecek öğren- cilerden Dönem Öğretim Giderine ilave olarak bir defaya mahsus uygulama der- sini aldığı dönemde her bir uygulama der- si için ¨70.00 tahsil edilecektir.  İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Lisans Bölümünde isteğe bağlı staj yapan öğrencilerden, staj yaptığı dönemde Dö- nem Öğretim Giderine ilave olarak bir de- faya mahsus ¨20.00 tahsil edilecektir.

 İngilizce Öğretmenliği Lisans Bölümü için Dönem Öğretim Gideri (DÖG);
DÖG=AL+(K1xMADTK)+(K2xYDTK1)+(K1xYDTK2) +(K3xUDTK1)+(K1xUDTK2) formülüne göre he- saplanacaktır.
(AL=120, K1=10, K2=30, K3=20)
DÖG: Dönem Öğretim Gideri

AL: Alt Limit

MADTK (Merkezi Açıköğretim Derslerinin Toplam Kredi- si): Öğrencinin merkezi açıköğretim sistemine göre verilen dersler arasından aldığı derslerin toplam kredisi (yüz yüze alınan veya uygulama dersleri dışında kalan dersler)

YDTK1 (Yüz yüze Eğitim Hakkı Bulunan Derslerin Toplam Kredisi): Yüz yüze eğitim hizmeti verilen derslerde öğren- cinin yüz yüze eğitim hakkı olduğu derslerin toplam kredisi (Öğrenci yüz yüze eğitim hizmeti verilen derslerde iki kez başarısız olduğunda, bu dersler için tekrar yüz yüze eğitim hakkı verilmez)

YDTK2 (Yüz yüze Eğitim Hakkı Bulunmayan Derslerin Toplam Kredisi): Yüz yüze eğitim hizmeti verilen derslerde öğrencinin yüz yüze eğitim hakkı bulunmadığı derslerin toplam kredisi

UDTK1 (1.kez alınan Uygulama Derslerinin Toplam Kredi- si): Öğrencinin uygulama hizmeti verilen dersler arasında 1.kez aldığı derslerin toplam kredisi

UDTK2 (2.kez veya daha fazla alınan Uygulama Dersleri- nin Toplam Kredisi): Öğrencinin uygulama hizmeti verilen dersler arasında 2. kez veya daha fazla aldığı derslerin toplam kredisi

K1: Merkezi açıköğretim sistemine göre verilen dersler için belirlenen kredi başına öğretim gideri (Yüz yüze eğitim yapılan derslerden iki kez başarısız olunduğunda ve uygu- lama dersleri 2. kez veya daha fazla alındığında bu dersler için kredi başına öğretim gideri K1 olarak alınacaktır)

K2: Yüz yüze eğitim hizmeti verilen dersler için belirlenen kredi başına öğretim gideri

K3: Uygulama hizmeti verilen dersler için belirlenen kredi başına öğretim gideri

AÖF Öğrenci Girişi Yapmak için Tıklayınız

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar