AÖF 2016-2017 Kayıt Yenileme Ödemeleri / AÖF Kayıt Yenileme Ödeme Türleri

AÖF 2016-2017 Kayıt Yenileme Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

AÖF 2016-2017 Kayıt Yenileme İşlemleri için Tıklayınız

Fakülte tarafından yapılan ders atamasına göre banka ödeme bilgileriniz oluşturulmuştur. Fakülte tarafından atanan dersleri kabul eden öğrenciler, banka ödemelerini buna göre yaparak kayıtlarını yeniletebilirler. Banka ödeme bilgilerinizi (https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/) adresin- deki kayıt yenileme linki tıklandığında ders ekle-sil sayfanıza T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak görebilirsiniz.

AÖF Öğrenim Ücreti / AÖF Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri

AÖF Dönem Öğrenim Ücreti

Açıköğretim Fakültesi’nin Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzaktan Eğitim Önlisans Programlarında bahar döneminde kayıt yeniletecek öğrenci- ler; öğrenim süresine ve aldığı derslerin kredi- sine bakılmaksızın ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler gibi Bakanlar Kurulunca belirlenen ¨385.00 (¨770.00/2) Dönem Öğrenim Ücretini ödeyeceklerdir.

1.2.Dönem Öğrenci Katkı Payı

1.2.1. Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödemeyecek Olan Öğrenciler

AÖF Önceki Öğretim Yıllarından/Dönemden Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

AÖF Önceki Öğretim Yıllarından/Dönemden Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Önceki öğretim yıllarından/dönemden “Öğretim Gideri” ile “Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı” borcu olan öğrenciler 2013-2014 öğretim yılı Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçlarını ödemek zorundadırlar.

Eski borcu olan öğrencilerin bu borçları 2013-2014 öğretim yılı Bahar Döneminde kayıt yenileme tutarları ile birlikte bankaya bildirilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı 2012-2013 öğretim yılından itibaren geçerli olduğu için, önceki öğretim yıllarından/dönemden kalan borçlarını ödemek zorundadırlar.

AÖF Dönem Öğretim Gideri Ne Kadar?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde kayıt yeniletecek öğrenciler yukarıda adı geçen Bakanlar Kurulu Kararının 1/3. maddesi gere- ğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen “Dönem Öğretim Giderini (DÖG)” ödeyeceklerdir. Uzaktan eği- tim programlarına kayıt yenileten öğrenciler “Dönem Öğretim Gideri”ni ödemeyeceklerdir.

 Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölüm/programlarına kayıt yeniletecek öğ- rencilerin (İngilizce Öğretmenliği Lisans Bölümü hariç) ödeyeceği; DÖG = 150 + [(A-X)/(30-X)] x 55 formülüne göre hesaplanacaktır.

AÖF Önceki Öğretim Yıllarından/Dönemden Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Önceki öğretim yıllarından/dönemden “Öğretim Gideri” ile “Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı” borcu olan öğrenciler yeni öğretim yılı Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Eski borcu olan öğrencilerin bu borçları yeni öğretim yılı Bahar Döneminde kayıt yenileme tutarları ile birlikte bankaya bildirilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı 2012-2013 öğretim yılından itibaren geçerli olduğu için, önceki öğretim yıllarından/dönemden kalan borçlarını ödemek zorundadırlar.

AÖF Kayıt Yenileme Ücreti Yatıranlar Tekrar Der Ekle-Sil İşlemi Yapabilir Mi?

Mazeretli Kayıt Yenileme Döneminde Ders Ekle İşleminin Yapılması

Kayıt yenileme tarihleri içerisinde kayıt kayıt yenileme bedelini bankaya ödeyen,ancak tekrar ders eklemek isteyen öğrenciler bildirilen tarihlerinde 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde (https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/) adresi "Mazeretli Ders Ekleme İşlemleri"linkinden ders ekle işlemi yapabilirler.Ders ekle işlemini yapan öğrencilerin ekledikleri dersin dönem öğretim gideri farkı oluşacaktır.Oluşan dönem öğretim gideri farkını yine Anadolu Üniversitesi'nin duyurular bölümünde açıklanan tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir.Bu tarihten sonra yasal faiz uygulaması başlatılacaktır.

AÖF Ders Ekle-Sil İşleminin Onaylandığı Nasıl Anlaşılır?

Ders Ekle-Sil İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belgeler:

Üç basamaktan oluşan ders ekle-sil işlemini yapan ve yaptığı ders ekle-sil işlemini onaylayan öğrenciler,7. sayfada görüntüsü verilen “2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfası”nı yazıcıdan alabilirler. Bu sayfada öğrencilerin ders ekle-sil şlemi sonucunda “Alacağı Dersler”,“Bıraktığı Dersler”, “Ödeme Bilgisi”, “Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri”,“Sınav Tarihleri” gibi önemli bilgiler yer almaktadır.

AÖF Ders Ekle Sil İşlemi Yapmak için Tıklayınız

AÖF ders ekle-sil işlemi nasıl yapılıyor diye merak eden adaylar izahatlar için yazımızı takip edin...

Ders Ekle-Sil İşleminin Yapılması

Ders ekle-sil işlemi yapacak öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile (https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/) adresine giriş yapıp kayıt yenileme linkinden ders ekle-sil işlemini gerçekleştireceklerdir.Kayıt yenileme linkine tıkladıklarında bir metin gelecektir.Ders ekle-sil işlemi yapacak öğrencilerimiz bu metindeki açıklamaları mutlaka okumalıdırlar.Metni okuduktan sonra ders ekle-sil işlemini gerçekleştirebilirler.Ders ekle-sil işlemi üç basamaktan oluşmaktadır.

AÖF Ders Ekle Sil İşlemi ile Alakalı Tüm Sorulara Cevap için Tıklayın

Ders ekle-sil işlemi kayıt yenileme döneminde,o dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez.Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan başarılı olamayacaklarından eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar.Dersin eksiltme işlemi o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Kayıt yenileme tarihleri içerisinde bankaya ödeme yapmadığınız sürece ders ekle- sil işlemi yapabilirsiniz.Bankaya yapacağınız ödeme tutarları alacağınız dersin kredisine göre belirlenmektedir.Ders ekle-sil işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisi ve banka ödeme bilgileri değişeceğinden,bankaya ödeme yaptıktan sonra ders ekle-sil işlemi yapılması mümkün değildir.

AÖF Kayıt Yenileme Ücretleri Ne Kadar ?

AÖF Kayıt Yenileme Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

AÖF Kayıt Yenileme İşlemleri için Tıklayınız

AÖF Kredi Kartı ile Ödeme İşlemi Yapmak için Tıklayınız

AÖF 2017 Bahar Dönemi kayıt yenileme ücretleri ne kadar,AÖF kayıt yenileme ücretleri,2017 bahar dönemi kayıt ücretleri,AÖF Harç Ücretleri,AÖF 2. Dönem Kayıt Ücretleri,2016-2017 AÖF kayıt ücretleri,AÖF 2016-2017 kayıt ücretleri...

AÖF 2017 Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 13 Şubat 2017 Pazartesi - 24 Şubat 2017 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Açıköğretim Fakültesi Tarafından Yapılan Ders Ataması Nasıl Oluyor?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri önlisans programlarında ve lisans bölümlerinde kayıt yeniletecek öğrencilere öğretim ve sınav yönetmeliği gereğince;30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde Fakülte tarafından, ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır.

Öğrencinin tekrar dersi olması durumda; tekrar derslerinin kredisi 30 AKTS krediden az ise öncelikle tekrar dersleri atanmış ve üst dönemden 30 AKTS krediye kadar ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır.Tekrar derslerinin kredisi 30 AKTS krediyi geçiyorsa tekrar derslerinin tamamının ataması yapılmıştır.

Öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri kabul edebilir veya aşağıda açıklanan kurallara göre ders ekle-sil işlemi yaparak atanan derslerini değiştirebilirler.

Bankaya Ücret Yatırıp AÖF Kayıt Yenileme İşlemi Yapamamış Kimsenin Durumu Nedir?

Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, kayıt yeniletmedikleri dönemde sınavlara giremezler,öğrencilik haklarından yararlanamazlar.Bu nedenle öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler, bu kılavuzda açıklanan usule uygun olarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.

Basın yoluyla duyurulan Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yeniletmeyen öğrenciler; sonradan kayıt yeniletmek için herhangi bir hak iddia edemez, rapor dâhil mazeret ileri süremez ve Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybederler.

AÖF Kayıt Yenileme Tarihinde Uzatma Var mı 2017?

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 13 Şubat 2017 Pazartesi - 24 Şubat 2017 Cuma

Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini kapsamaktadır. Kayıt yenileme, Ders Ekle-Sil işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Bankaya Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;

13 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayıp

24 Şubat 2017 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Mazeretli olanlar 24 Şubat 2017 tarihlerinde kayıtlarını yenileteceklerdir.

AÖF Ara Dönem (Vize) Sınav Giriş Belgesi Sorgulama

Açık Öğretim Fakültesi Sınav Giriş Yerlerinizi Öğrenebilirsiniz.Giriş yerinizi T.C kimlik No girerek,AÖF'ün Resmi Sitesinden indirebilceksiniz.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak.AÖF Sınav Giriş Belgeleri. Açık Öğretim Fakültesi Sınav Giriş Yerleri ( AÖF 2017 ) Açıköğretim Fakültesi vize Sınavları Giriş yerleri açıklandı. Aöf- Açıköğretim Bahar Dönemi Ara Sınav Giriş Belgesi Çıkarma. AÖF Sınav Giriş Yerleri ve Belgesi 2017 AÖF Sınav Yerleri açıklanmıştır.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş